logo
Bent u ook ondernemer in harmelen?

Bedrijventerrein De Putkop toegewezen voor schuifruimte

NIEUWS

De Woerdense gemeenteraad heeft donderdag 28 januari twee locaties aangewezen voor schuifruimte. Het gaat om uitbreiding van bedrijventerrein Putkop Harmelen en de oostkant van de Burgemeester Van Zwietenweg in Woerden. Op deze locaties komt ruimte voor plaatselijke bedrijven die op de bestaande bedrijventerreinen uit hun jasje groeien maar hier niet kunnen uitbreiden. Door deze bedrijven te verplaatsen (‘schuiven’) naar de nieuwe locaties krijgen zij weer toekomstperspectief en kan werkgelegenheid voor de lange termijn worden behouden. Ook kan hiermee het opknappen van bestaande bedrijventerreinen in gang gezet worden.

Van de vijf onderzochte locaties vallen er nu drie af: Cattenbroek, Parallelweg-West en Werklint Nieuwerbrug worden niet uitgewerkt. Ook de westkant van de Burgemeester van Zwietenweg is niet langer in beeld als bedrijventerrein, zo bepaalde de gemeenteraad. Het gaat hier om het gebied met de vaart, de fietsroute over het Kromwijkerpad en het karakteristieke gemaal Papekop en Diemerbroek.

Duidelijkheid
Wethouder Arjan Noorthoek: “Ik ben erg blij met dit besluit van de gemeenteraad. Heel belangrijk voor de ondernemers, maar ook voor de Woerdense samenleving. We kunnen de bedrijvigheid en de sociale betrokkenheid van de plaatselijke bedrijven niet missen. Ook voor de omwonenden is er nu eindelijk meer duidelijkheid. Uit de onderzoeken kwamen Putkop en Burgemeester Van Zwietenweg als best haalbare locaties naar voren. Nu kunnen we aan de slag met de uitwerking. Uiteraard betrekken we alle belanghebbenden daarbij. We zullen dit traject zorgvuldig doorlopen.”

Putkop
Locatie Putkop Harmelen (uitbreiding met maximaal 3,2 hectare) kreeg in het onderzoek de beste beoordeling. De locatie sluit goed aan op de omgeving, er is geen nieuwe infrastructuur nodig en er zijn geen onoplosbare milieuknelpunten. Ook is er draagvlak voor uitbreiding van dit bedrijventerrein.

Burgemeester Van Zwietenweg
In Woerden kwam de oostzijde van de Burgemeester Van Zwietenweg (maximaal 5,7 hectare) als beste uit het onderzoek naar voren. Er zijn wel de nodige uitdagingen, maar ruimtelijk en landschappelijk gezien is de locatie redelijk goed inpasbaar. Het verkeer kan worden afgewikkeld via een nieuwe aansluiting op de Burgemeester Van Zwietenweg en ook is er een goede fietsverbinding mogelijk.

Lange zoektocht
Woerden is al geruime tijd op zoek naar ruimte voor bedrijven die op hun eigen terrein te krap behuisd zijn maar hier niet kunnen uitbreiden. Het gaat om bedrijven die bedrijfspanden en buitenterrein nodig hebben; de leegstaande kantoren zijn hiervoor niet geschikt. De bestaande bedrijventerreinen zijn vol en sommige zijn verouderd. In totaal wordt er 9 hectare schuifruimte gerealiseerd, vooral voor MKB-bedrijven (midden- en kleinbedrijf).

Hoe nu verder?
Vanaf nu wordt het participatietraject met omwonenden en betrokkenen per aangewezen locatie vervolgd en worden de plannen verder uitgewerkt. Zo zal worden gekeken hoe de beide bedrijventerreinen het beste (stedenbouwkundig) kunnen worden ingepast in de omgeving. Waar nodig wordt nog aanvullend onderzoek gedaan. Daarna worden er nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Ook komen er gesprekken met grondeigenaren over de aankoop van de benodigde gronden en met ondernemersverenigingen over de uitgifte van die gronden.

Meer weten?
De eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek met de reactienota is te vinden op www.woerden.nl/schuifruimte.

 

Contactpersoon voor de pers:
Anke van Ansenwoude, communicatieadviseur, 06 20094938, ansenwoude.a@woerden.nl.

Overige persvragen:  communicatie@woerden.nl of bel 14 0348 en vraag naar de persvoorlichter.

Deel dit bericht
gerelateerde nieuwsberichten